Graphene Coatings for High-End textiles

Diarienummer 2018-01485
Koordinator FOV FABRICS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)

Syfte och mål

Vårt mål är att utveckla metoder för att applicera grafen på textiler för att förbättra textilernas ytegenskaper. Den svenska textilindustrin strävar varje dag efter att hitta nya ytbehandlingar och projektet kommer att stödja denna forskningslinje genom att erbjuda möjligheter att introducera grafen i textil med en effektiv metod. Därför kommer aspekter som skalbarhet och enkel implementering vara viktiga kriterier för undersökningens framgång. Dessutom börjar vi med high-end-sektorn, så att vi kan visa de begrepp som utvecklats för ytterligare generalisering.

Förväntade effekter och resultat

Ett av projektets viktigaste resultat är utvecklingen av kunskap om grafenbaserad ytbeläggning för textilier samt identifiering av de utmaningar som behöver övervinnas. Det innefattar förbättrad kunskap om formuleringen och tillämpningen av vattenbaserad grafenytbeläggning. På lång sikt kan högteknologiska textilier med nya ytfunktioner förväntas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets första steg kommer att fokusera på att utveckla vattenbaserade grafen-textilformuleringar. Dessa formuleringar kommer att anpassas till traditionella appliceringsmetoder av textil såsom exempelvis impregnering. Projektet fortsätter sedan använda den kunskap som förvärvas för att undersöka möjligheten att deponera grafen med mer avancerade tekniker som sprayning eller bläckstråleskrivning. Att identifiera de lämpligaste deponeringsmetoderna för att uppnå de önskade egenskaperna är en av de viktigaste utmaningarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.