Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 843 906 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Syftet var att använda grafen (GO) som funktionell barriär för att förbättra beständigheten hos kolfiberkompositer (CFRP) för högtemperaturtillämpningar i flygmotorer. Ett konsortium bestående av GKN Aerospace, Woxna Graphite, RISE SICOMP och Nexam Chemical visade att GO-modifierad högtemperaturpolyimid (HT-PI) framställd dels genom lösningsblandning och dels via in-situ-polymerisation användes som ytfilm och som matris i CFRP. En ~ 11µm tjock ytfilm med 1 vikt-% grafen förhindrade PI-oxidation vid 280 °C i 1000 h mycket effektivt.

Resultat och förväntade effekter

Projektparterna testade om grafen (GO) kan användas för att möjliggöra ökad användning av kolfiberkompositer (CFRP) i flygmotorers varma del. Högtemperaturpolyimid (HT-PI)-film och HT-PI-harts modifierades med GO och användes dels som ytfilm och dels som matris för CFRP. En ~ 11 m tjock beläggningsfilm med 1vikt-% GO hindrade termisk oxidation av CFRP effektivt - viktförlusten var 77% mindre efter 500 timmar och 60% mindre efter 1000 h exponering i luft vid 280 °C jämfört med CFRP utan beläggning.

Upplägg och genomförande

GKN Aerospace, Waxna Graphite, RISE SICOMP och Nexam Chemical har tillsammans verifierat hypotesen ”grafen kan förbättra kolfiberkompositers (CFRP) beständighet i högtemperaturtillämpningar för flygplansmotorer”. Arbetet delades i 5 arbetspaket (WP). WP1 fokuserade på projektledning. I WP2 karakteriserades grafen. I WP3 och 4 bereddes grafenmodifierad polyimid (PI) och användes dels som ytbeläggning och dels som matris i CFRP. Ytbeläggning förbättrade CFRP:s resistens mot termisk oxidation effektivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 maj 2017

Diarienummer 2017-02224

Statistik för sidan