Grafenlager för att förhindra kateter-relaterad urinvägsinfektion

Diarienummer 2015-01446
Koordinator DENTSPLY IH AB - ASTRA TECH AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Syfte och mål

Bakgrunden till detta projekt var att det publicerats ett antal, delvis motstridiga, rapporter kring grafenets antibakteriella effekt. Först undersöktes därför interaktionen mellan bakterier och olika varianter av grafen; vilket gav kunskap om vad som gör att bara vissa former av grafen är antibakteriella. De kommersiellt mest intressanta spåren valdes sedan ut för vidare studier och utveckling. Med en mer kostnadseffektiv produktionsmetod så har antibakteriell grafen goda möjligheter att kommersialiseras för utvalda medicintekniska applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet lett till ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan Wellspect och forskarna på Chalmers, vilket i sin tur har varit avgörande för nå resultaten. Projektets arbete har lett till en bättre förståelse för egenskaperna bakom grafenets antibakteriella effekt. Denna kunskap har genererat en patentansökan och två vetenskapliga artiklar som för tillfället utvärderas för publicering. För att kunna kommersialisera de patentsökta resultaten krävs att en kostnadseffektiv tillverkningsmetod utvecklas och det är ett arbete som fortsätter i ett nystartat projekt.

Upplägg och genomförande

En erfaren grafenkemist rekryterades för att leda det laborativa arbetet i projektet. Tillsammans med en mikrobiolog och fysiker (från Chalmers Graphene Centre) så bildades ett starkt team som kunde driva det praktiska arbetet i att utveckla och utvärdera grafenvarianter. Samarbetet mellan forskarna på Chalmers och ansvariga på Wellspect har varit en förutsättning för att identifiera områden där möjligheterna bäst överlappade de medicintekniska behoven, så att vidare utveckling kunde inriktas mot de kommersiellt mest intressanta applikationerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.