Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenförstärkt konduktiv cementbeläggning (GREC)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Inst f Arkitektur & samhällsbyggnadsteknik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Syfte och mål

I denna studie undersöks funktionaliteten hos en självformulerad kolbaserad ledande beläggning (CBCC) med grafit/grafen som anod i ett ICCP-system (Impressed Current Cathodic Protection). Anodmaterialen testas och utvärderas med avseende på långsiktig hållbarhet och prestanda med hjälp av en accelererad hållbarhetstestmetod. Resultaten visar att funktionstiden är starkt beroende av accelerationsfaktorn, och därmed den laddning som passerar genom materialet under testningen, samt materialets sammansättning.

Resultat och förväntade effekter

I denna studie har vi undersökt och utvärderat nya typer av ledande beläggningar som anod för ett ICCP-system, bestående av en kombination av kommersiellt tillgängliga material, genom ett accelererat hållbarhetstest. Resultaten visar att en matris tillverkad av en kombination av mikrocement och en styrenakrylatsampolymer med inkorporering av mikrografit tillsammans med en mindre mängd grafen uppvisar alla nödvändiga och önskade egenskaper och kan motstå relativt höga tillämpade strömdensiteter.

Upplägg och genomförande

Den beläggning som utvecklats i den här studien har goda egenskaper när det gäller ledningsförmåga och vattenbeständighet, och den är tillräckligt porös för att släppa ut relativt stora mängder av de gaser som genereras under ICCP:s anodiska reaktion. Resultaten visar också att inkorporering av mindre mängder grafen i den cementbaserade matrisen främst påverkar matrisens homogenitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2023

Diarienummer 2020-04876

Statistik för sidan