Grafenförbättrad vattenrening

Diarienummer 2018-03307
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - EKT KOMPONENTER OCH KRETSAR, KTH, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-05429-en

Syfte och mål

I denna genomförbarhetsstudie ska projektet utforska möjligheten att använda grafenbeläggningar med kontrollerad flakorientering, för att förbättra prestanda och livslängd hos flera nyckelmembran i den nuvarande vattenreningstekniken.

Förväntade effekter och resultat

Membranbaserad vattenrening är en effektiv lösning för att ta itu med problem som orsakas av vattenbrist, och som har lett till en enorm global marknad. De framtida marknadsfördelarna måste förlita sig på högpresterande och kostnadseffektiva membrantekniker. Grafenbeläggningar med välriktade flagor har stor potential att ta itu med kritiska utmaningar i nuvarande membrantekniker för att förbättra membranens prestanda och livslängd, etablera olika fördelar på marknaden och väsentligen ta itu med konsekvensen av vattenbrist.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sta Marie Water AB. KTH kommer att använda olika grafenbläck för att skriva ut grafenfilmer med olika flakorientering på membranet som tas fram av Sta Marie Water. Sta Marie Water kommer att karakterisera motståndet mot biofilmtillväxt och kemisk stabilitet hos de grafenförstärkta membranerna för att verifiera idén.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.