Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenförbättrad vattenrening

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - EKT KOMPONENTER OCH KRETSAR, KTH, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att undersöka genomförbarheten av att utveckla skalbara och kostnadseffektiva tekniker för att effektivt lösa biofoulingfrågorna i den nuvarande tekniken för vattenrening. Våra projektresultat har bekräftat genomförbarheten.

Resultat och förväntade effekter

I praktiken har vi utvecklat en unik bläckstråleskrivningsteknik för att tillverka grafenbeläggningar med massor av vertikalt stående flingor. Två oberoende tester har bekräftat prestanda för biofouling motståndet hos de tryckta vertikala grafenbeläggningarna. Med tanke på den enkla och skalbara bearbetningen har bläckstråletrycktekniken som utvecklats i detta projekt stor potential att ta itu med biobegränsningsfrågorna och väsentligt bidra till den ytterligare marknaden för vattenrening.

Upplägg och genomförande

Gruppen Printed Electronics på KTH har utvecklat omfattande bläckstråleskrivning och sprutningstekniker för att tillverka grafenbeläggningar på olika underlag (glas, plast etc.) med olika grafenorientering och morfologi. Sta Maria Water AB har genomfört två oberoende tester, Hygicult TPC-test och kristallviolett färgningstest, för att karakterisera biofoulingmotståndets prestanda hos grafenbeläggningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03307

Statistik för sidan