Grafen kompositmaterial Steg 2

Diarienummer 2017-03612
Koordinator SAINTPRO AB
Bidrag från Vinnova 2 520 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar - hösten 2017

Syfte och mål

Kombinationen skyddsnivå/vikt/smidighet är idag den absolut viktigaste faktorninom militär (och polisiär) skyddsutrustning. Projekt syftar därför till att, genom material innehållande grafen, skapa lättare och förbättrad skyddsutrustning som är lättare/tunnare än våra konkurrenters - och som klarar de krav som finns på marknaden. Syftet är att kunna producera vår patenterade sköld med det nya materialet. Processen att tillverka skyddsplattor för skyddsvästar är densamma som vid tillverkning till våra befintliga sköldar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att genomföras av ett konsortium bestående av Saintpro AB, 2D fab AB samt Chalmers industriteknik (CIT). Målet är en grafeninnehållande produkt som klarar global ballistisk skyddsstandard NIJ Standard III och europeisk skyddsstandard WPAM 6. Förväntade effekter och resultat från projektet kommer att gå direkt ut på marknaden i form av förbättrade och nya produkter för Saintpro, via våra etablerade försäljningskanaler. 2D fab får en ny kund och möjligheter att utveckla materialet mot andra kunder och andra typer av kompositer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i fem arbetspaket. Arbetssättet kommer att vara iterativt, med fem tester under 24 månader. Arbetsgången kommer i princip att vara: 1.Projektering planera inköp, blandning, testskjutning och mekaniska tester 2.Vidare utveckling av grafenet 3.Blandning av PC med grafen och pelletering. 4.Formsprutning blandning av grafen/PC pellets och testning 5.Sandwichkonstruktion - Ihopsättning i autoklav. 6.Skjuttest med höghastighetskamera, samt utvärdering 7.Mekanisk testning, utvärdering och optimering av tidigare resultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.