Grafen i innebandyblad

Diarienummer 2018-01494
Koordinator Renew Group Sweden AB
Bidrag från Vinnova 356 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Målsättningen för projektet är att ta fram ett blad till innebandyklubbor som är lättare och styvare än befintliga blad på marknaden idag. En annan målsättning med projektet är att förbättra kunskapen om hur grafen kan inkorporeras i polymerer, hur dessa kan formsprutas samt vilka mekaniska egenskaper som kan uppnås.

Förväntade effekter och resultat

Med kännedomen från projektet om vilka mekaniska egenskaper som erhålls kommer det efteråt utvärderas om konstruktionen och geometrin av bladen kan anpassas för att passa grafen/PE- eller grafen/PP-blandningen. Detta öppnar för möjligheten att på längre sikt tillverka blad som är lika styva som dagens men som är betydligt lättare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer delas in i fyra olika arbetsområden; projektledning, arbetet med kompoundering av grafen i PE och PP, formsprutning av de kompounderade granulaten till blad för innebandyklubbor och till sist utvärdering av bladens egenskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.