Grafen förbättrade biobaserade beläggningar för korrosionsskydd av varmförzinkat stål

Diarienummer 2018-03322
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Bioscience and Materials / Chemistry, Materials and Surfaces Unit
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-05429-en

Syfte och mål

I denna studie ska grafen integreras i SSABs patenterade gröna antikorrosionsbeläggning (GreenCoat®), en formulering för att ytterligare förbättra prestandan av korrosionsbeläggning på varmförzinkat stål. Projektets strategi är att få en god dispersion av grafenflingor i GreenCoat®-formuleringen som därefter kommer att appliceras på varmförzinkade stålunderlag och sedan utvärderas.

Förväntade effekter och resultat

SSABs GreenCoat® finns redan på marknaden och har bevisats fungera för utomhus- och korrosionsskydd av varmförzinkat stål. Utvecklingen av en ny grafenbaserad beläggning kommer att stödja SSABs mål att öka sin marknadsandel och sin potential inom detta område.

Planerat upplägg och genomförande

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) kommer att bidra med grafedispersionen och beläggningsformuleringen, medan SSAB kommer att hantera beläggningstillämpning och testning.

Externa länkar

Grafenförbättrade biobaserade beläggningar för korrossionsskydd av varmförzinkat stål

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.