Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafen förbättrade biobaserade beläggningar för korrosionsskydd av varmförzinkat stål

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Bioscience and Materials / Chemistry, Materials and Surfaces Unit
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

1-Selection of graphene grade 2-Preparing graphene dispersions. 3-Analysing and selection of the graphene dispersions using optical microscopy 4-Incorporation of graphene dispersion into the GreenCoat® BT paints by SSAB 5-Application of the graphene-incorporated green paints and investigation of anti-corrosion properties of the final coatings by SSAB

Långsiktiga effekter som förväntas

De två projektpartnerna, RISE (RISE Research Institutes of Sweden AB) och SSAB (SSAB AB), arbetade nära för att integrera grafen i klarlack och testa. I denna studie införlivas grafen i SSAB-patenterad grön antikorrosionsbeläggning (GreenCoat®) -formulering för att studera prestanda för grafeninnehållande antikorrosionsbeläggning på varmförzinkat stål. Vårt resultat visade att införlivande av grafenflingor i GreenCoat®-formulering resulterade i förbättrad korrosionsprestanda vid applicering på varmförzinkade stålunderlag.

Upplägg och genomförande

WP1. Val av grafenkvalitet och beredning av grafendispersioner med RISE. WP2. Inkorporering av grafen-spridning i GreenCoat® BT-färger av SSAB. WP3. Tillämpning av de grafeninkorporerade gröna färgerna och undersökning av antikorrosionsegenskaper och hållbarhet hos de slutliga beläggningarna av SSAB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03322

Statistik för sidan