Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Diarienummer 2017-02219
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ICT School
Bidrag från Vinnova 915 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Lättviktslösningar med Grafen

Syfte och mål

Den moderna elektroniken kännetecknas av konstant miniatyrisering, lätt vikt och snabbt ökande effekttäthet. De genererar enorm värme under drift som snabbt måste transporteras bort med högeffektiva, lätta och kompakta kylkomponenter. Syftet med detta projekt är att utveckla grafenförbättrade integrerade värmespridare med förbättrad värmeavledningsverkningsgrad - och ändå med minskad vikt. Dessa ska fungera som effektiva kylsystem för nästa generations mobila elektronik, kommunikationsteknik och stor infrastruktur.

Förväntade effekter och resultat

Ca. 30% av volymen i nuvarande aluminiumbaserade värmespridare kommer att ersättas med en tunnare (endast 10% volym) grafenbeläggning. På grund av att grafen har hög värmeledningsförmåga och låg massdensitet kommer de nya värmespridarna att ha en reducerad vikt (minst 20%) och en ökad termisk verkningsgrad (ca 40%). Med hänsyn till utbredningen och den enorma marknaden för mobil elektronik och kommunikationsteknik kommer lättare och effektivare värmespridare skapa betydande samhälleliga fördelar och ekonomiska värden.

Planerat upplägg och genomförande

De tre partern, KTH, Huawei Technologies Sweden AB och Aninkco AB, kommer gemensamt att utveckla en 3D skrivteknik för tillverkning av grafenbelagda värmespridare på ett effektivt, skalbart och kostnadseffektivt sätt. Aninkco kommer att tillverka miljövänliga grafenbläck i stor skala. KTH skriver grafenfilmer i unik 3D-struktur för att nyttja den höga värmeledningsförmåga som grafen erbjuder. Huawei kommer att genomföra systematiska simuleringar för att optimera 3D-strukturen och vägleda designen, samt skapa testprotokoll för att karakterisera de slutliga komponenterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.