Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ICT School
Bidrag från Vinnova 915 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Projektet syftade till att kunna demonstrera grafenbaserade kylflänsar för att möta efterfrågan på effektivare och lättare kylsystem i nästa generations elektronik - särskilt inom mobilelektronik och kommunikationsteknik. Genom att ersätta en del av kylflänsens aluminium genom att använda grafenbeläggningar blev de nya kylflänsarna 20% lättare, samtidigt som de behöll samma kylkapacitet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat en ny formuleringsteknik för att tillverka grafenbläck av hög koncentration för att producera tjocka (upp till 200 mikrometer) och homogena grafenskickt på aluminiumflänsar. Efter värmebehandling får grafenbeläggningarna en termisk konduktivitet av ca 500 W / m K. Även med 20% viktminskning uppvisar de grafenbelagda värmespridarna fortfarande liknande värmeffektivitet jämfört med de rena aluminiumproverna. Denna lättare värmespridare har stor potential att förbättra nästa generationens elektronik och kommunikationsteknik.

Upplägg och genomförande

KTH och Aninkco har utvecklat en formuleringsteknik för grafenbläck med hög koncentration (>100 mg / ml), vilket möjliggör enkel tillverkning av tjocka (upp till 200 mikron) och homogena grafenbeläggningar på aluminiumplattor helt enkelt genom droppbeläggning. KTH har utvecklat värmebehandling för de tjocka grafenskikt på aluminium för att erhålla hög värmeledningsförmåga och undvika deformation samt genomfört termiska tester. Huawei har utfört modellering och simuleringar för att uppskatta den termiska ledningsförmågan hos grafenbeläggningarna till ca 500 W / m K.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 maj 2017

Diarienummer 2017-02219

Statistik för sidan