Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafen för Hallsensorer

Diarienummer
Koordinator Graphensic AB
Bidrag från Vinnova 244 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Projektets syftet var att utforska prestanda och begränsningar för Hall-sensorer baserade på epitaxiellt grafen, vilket uppfylldes. Projektets första mål var att demonstrera Hall sensorer med känslighet av minst Sv = 100 mV / VT vid rumstemperatur, vilket uppnåddes med marginal. Dock var stabiliteten i sensorernas prestanda låg i jämförelse med tidigare utvecklade tekniker. I förhållande till projektets andra mål, d.v.s. att demonstrera prestanda under svåra förhållanden såsom temperatur upp till T = 175 ° C, tenderarade prestandan att irreversibelt försämras vid T = 125 ° C.

Resultat och förväntade effekter

Trots att vi lyckats överträffa state-of-the-art kommersiella Hall-sensorer när det gäller spänningsrelaterad känslighet, kom projektet till slutsatsen; att för att uppfylla prestandakraven för fordonsindustrin måste nya tekniker utvecklas för att säkerställa sensorns stabilitet och temperaturbeständighet.

Upplägg och genomförande

Aktörerna i projektet har bildat en kompletterande försörjningskedja där TDK-Micronas främst har bidragit med specifika krav baserade på branschens behov och avancerad karakterisering av Hall-sensorer. Chalmers Tekniska Högskola har utformat och bearbetat komponenter, baserat på diskussioner med alla projektaktörer. Graphensic har samordnat insatserna och tillverkat grafenmaterial för att möta Chalmers krav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03604

Statistik för sidan