Grafen för Hallsensorer

Diarienummer 2017-03604
Koordinator Graphensic AB
Bidrag från Vinnova 244 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar

Syfte och mål

Projektets syfte är att utforska prestanda och begränsningar för s.k. Hall sensorer baserade på epitaxiellt grafen på kiselkarbid för applikationer inom fordonsindustrin. De specifika målen är relaterade till att kunna producera sensorer som erbjuder den höga känsligheten som behövs för drift i verklig applikation, följaktligen att: a) Demonstrera Hall sensorer med känslighet på minst SV = 100 mV / VT vid rumstemperatur (T = 25°C). b) Demonstrera Hall sensorns prestanda under svåra driftsförhållanden, så som temperaturer upp till T = 175°C.

Förväntade effekter och resultat

Genom att använda epitaxiellt grafen på kiselkarbid i hjärtat i nya Hall effekt-sensorer, strävar projektet efter att överträffa state-of-the-art fär de kommersiella Hall-sensorer som används allmänt inom fordonsindustrin. Om projektet skulle lyckas är nästa steg att demonstrera storskalig produktion och reproducerbar prestanda till en konkurrenskraftig prisnivå. Den potentiella effekten av en sådan teknologi är att bli den nya branschstandarden för Hall sensorer.

Planerat upplägg och genomförande

Aktörerna i projektet utgör en fullständig värdekedja, där Graphensic tillhandahåller material och samordning, Chalmers Tekniska Högskola komponentdesign och bearbetning, och TDK-Micronas den elektromagnetisk karakteriseringen och utvärdering av sensorns prestanda. Vi avser att nå våra mål genom ett nära samarbete mellan aktörerna, där vi ska passa in två iterationsloopar (material + bearbetning + karakterisering) för optimering av enheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.