Grafen - mot industriapplikationer för grafen

Diarienummer 2013-01990
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med agendaarbetet var att identifiera potentiella branschaktörer villiga att ta en aktiv roll i innovationsprojekt, kommersialisering av produkter och att bygga den framtida svenska grafen-industrin. Dessutom var syftet att identifiera grupperingar av aktörer med gemensamt intresse i antingen ett tillämpningsområde eller av samma fysikaliska egenskaper som kan förbättras med grafen. I slutändan syftade alla dessa aktiviteter till rekommendationer och förslag på utvecklings- eller verifieringsprojekt. Alla dessa mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i en innovationsagenda inklusive vision, rekommendationer och mål. Agendan kommer att användas för att ansöka om ett SIO projekt för att göra det möjligt att genomföra de föreslagna rekommendationerna. Resultatet förväntas generera flera projekt, en gemensam vision bland svenskt näringsliv och medel att upprätta grafen som en ny bransch.

Upplägg och genomförande

Agendaarbetet har innefattat identifiering av potentiella aktörer, 45 telefonintervjuer, planering och utförande av en workshop med 85 deltagare från 50 olika företag. Dessa aktiviteter har resulterat i en lista med över 100 intresserade deltagare från industrin, en lista på styrkeområden där grafen kan bidra till en lösning för framtida utmaningar, en färdplan för grafen i svenska industriapplikationer och ett strategiskt innovationsprogram för grafen i Sverige.

Externa länkar

Inte hemsida för projektet, men här finns 2 filmer genererade från workshoppen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.