Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Graderad additiv tillverkning i högtemperaturlegeringar

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att pröva metoden LMD (laser metal deposition) med två olika byggmaterial. Målet med två olika material var att kunna bygga komponenter med graderade egenskaper i tre dimensioner. Dessa skull sedan ha bättre egenskaper och vara lättare än motsvarande konventionella komponenter

Långsiktiga effekter som förväntas

Den från projektet resulterande kompositen visade sig ha svetsbarhetsegenskaper och mekaniska egenskaper som var bättre eller i paritet med konventionella komponenter.

Upplägg och genomförande

Den metod som beskrevs i ansökan visade sig besvärlig att genomföra med den hårdvara som fanns tillgänglig inom projekttiden. En alternativ uppställning som gav samma egenskaper hos den additivt tillverkade komponenten nyttjades istället. Därmed behövdes också en ny metod för att utvärdera de mekaniska egenskaperna och en sådan togs fram. Både 3D-byggmetoden och den mekaniska provningsmetoden visade sig vara lyckosamma. De ingående industriella partnerna fick även, utöver den allmänna kompetenshöjningen inom området, också värdefulla data på sina material.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 september 2018

Diarienummer 2018-02849

Statistik för sidan