GOTRIS II - ITS för effektiv Godstransport i Inlandssjöfart

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 8 222 500 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I GOTRIS kommer en ITS-plattform att utvecklas i vilka informationskällor från olika organisationer integrerats. Genom att sammanföra olika aktörer och låta järnvägen, sjöfart och vägtrafik dela information och tjänster i ett RIS för Göta älv, kommer projektet visa hur navigering på Vänern och Göta älv kan hanteras för passager av broar och slussar minskade störningar för vägtrafik och järnvägstransporter samtidigt som sjötrafiken optimeras.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter: Demonstrerat i en verklig miljö hur ITS kan användas för att hantera olika transportsätt som konkurrerar om samma resurs - passage på och över Göta älv på ett effektivare sätt. Producerat beslutsunderlag för att hantera en framtida organisation, föreskrifter och kontrollprinciper för trafiken på och över Göta älv. Utvecklade modeller för prognostisering av resor och ankomsttider för fartygstrafiken på Göta älv. Utvecklat och verifierat hur tredjepartstjänster kan skapas utifrån öppen data i GOTRIS-plattformen.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod i huvudsak av en design- och utvecklingsfas, och en utvärderingsfas. Under första året utvecklades plattformen med bas i materialet från A-projektet, och i samråd med användare och utvecklare. Utvärderingsfasen bestod i sig av en validering-del där systemet prövades av lotsar i en simuleringsanläggning på Chalmers Fälttest med verkliga fartyg, lotsar och trafikledare genomfördes därefter under en 8 månader lång pilotperiod. Under perioden genomfördes förutom omfattande dataloggning, även intervjuer, ombordobservationer, enkäter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02326

Statistik för sidan