GO:SMART

Diarienummer 2012-01218
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 9 934 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2012)

Syfte och mål

Go:smart har haft som mål att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell attraktivitet och som syfte att utveckla konceptet hållbara persontransporter. Genom resetjänsten UbiGo har man lyckats skapa en helt integrerad resetjänst anpassat efter individens behov som överbryggar gapet mellan privat och kollektivt resande. Det har dessutom verifierats i verkligheten. Med tester av koncept inom geofencing och incidentvarning har man erhållit resultat som kommer fungera som värdefull grund till forskningsprojekt som ElectriCity och Elmob.

Resultat och förväntade effekter

Med testet av resetjänsten UbiGo kom allt förberedande arbete i form av tjänstepaketering, helhetsabonnemang, systemutveckling, supportfunktioner, fakturering och affärsmodell att möta verkliga kunder. En kommersiell aktör i form av UbiGo AB bildades som har skapat förutsättningar för en fortsatt skarp drift av tjänsten. UbiGo har rönt mycket stort intresse både nationellt och internationellt och uppmärksammas fortsatt i mycket positiva ordalag. Genom arbetet med geofencing har en plattform skapats för fortsatt utveckling inom området elektrifierad kollektivtrafik.

Upplägg och genomförande

Go:smart har haft högt ställda förväntningar på att kunna realisera ´den multimodala resan´ på ett sätt som många tidigare projekt misslyckats med. UbiGo har överbryggat gapet mellan kollektivt och privat resande, man har premierat resenärer och erhållit unika resultat genom att kunna intervjua personer som använt en unik tjänst i vardagen. Förutsättningarna för kommersialisering har gått längre än väntat i och med UbiGo AB och genom elektrifieringsförsöken med geofencing och incidentvarning har man kommit ytterligare ett steg på vägen mot den rena, tysta och attraktiva staden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.