Göra det förståeligt - Visualisering av Wikidata och öppna data

Diarienummer 2015-02495
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 31 119 kronor
Projektets löptid april 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

3 vackra och intresseskapande visualiseringar som visualiserar den data som finns på Wikidata har tagits fram vilket kommer till stor nytta framöver.

Resultat och förväntade effekter

Vinnarnas bidrag var mycket bra och kommer att kunna användas för att visa på vad som finns i Wikidata och vad man kan göra med den datan. Första priset visar på den otroligt stora mängden data som finns och på hur den är fördelad geografiskt, vilket kan leda till möjligheter att satsa på att få ut dataset rörande områden som har varit eftersatta. Andrapriset är intressant då det byggt ett öppet API så att man snyggt kan visualisera lite vad som helst i Wikidata vilket kan användas för att visa projektets mångsidighet, vilket också är en stor del av dess unicitet.

Upplägg och genomförande

Projektet led av den sena starten, men i övrigt gick projektet bra. Inbjudan skickades ut i alla projektdeltagarnas nätverk. Mest intresse fanns i Wikidatas community. Två pressmeddelanden skickades ut under projektet. Då alla tävlingsdeltagare var internationella och inte kunde komma till Stockholm ställdes det avslutande mötet in. För att få mer studenter att delta bör huvudperioden precis efter avslutad tentaperiod

Externa länkar

Det vinnande tävlingsbidraget. Tävlingsbidraget som kom på andra plats. Pressmeddelandet som meddelade resultatet. Det första pressmeddelandet om att tävlingen startade. Tävlingssidan för projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.