Go Global Medtech 2013

Diarienummer 2012-04019
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att medtech-bolag i Sverige ska få kunskaper och färdigheter i programmet för att våga börja sälja internationellt och därmed växa och bli stora framgångsrika företag. Några bolag i programmet har redan börjat sälja internationellt under året och fler är på väg. Många viktiga kontakter har tagits under programmet med viktiga aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Några bolag har redan börjat sälja sedan tidigare och fler är på gång. Flera bolag i programmet kommer att få sina första kunder internationellt under 2014.

Upplägg och genomförande

Programmet startade med USA avsnittet del 1 i april och del 2 i maj. Därefter gick vi igenom Europa i juni. I sept pratade vi Asien och i oktober pratade vi om olika finansieringsformer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.