Go Global Medtech 2013

Reference number 2012-04019
Coordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att medtech-bolag i Sverige ska få kunskaper och färdigheter i programmet för att våga börja sälja internationellt och därmed växa och bli stora framgångsrika företag. Några bolag i programmet har redan börjat sälja internationellt under året och fler är på väg. Många viktiga kontakter har tagits under programmet med viktiga aktörer.

Results and expected effects

Några bolag har redan börjat sälja sedan tidigare och fler är på gång. Flera bolag i programmet kommer att få sina första kunder internationellt under 2014.

Approach and implementation

Programmet startade med USA avsnittet del 1 i april och del 2 i maj. Därefter gick vi igenom Europa i juni. I sept pratade vi Asien och i oktober pratade vi om olika finansieringsformer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.