GNOME 2.0 ACA

Diarienummer
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 875 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att, med metallfri ACA (Anisotropic Conductive Adhesive), producera sensor-arrayer för dosimetri utan störning av metallinducerad strålning. Målet är att skapa grafenbeläggningar på polymerpartiklar för att skapa ett metallfritt anisotropt ledande adhesiv. Mål: -Grafenbelagda partiklar som ledande material i ACA. Dessa skall ha bra mekanisk hållfasthet för processning, samt god ledningsförmåga. -Skalbarhetsstudie på tillverkningen. -Utvärdering för flip-chip montering. -Elektriskt ledande grafenbelagda partiklar för applikationer utöver dosimetri.

Förväntade effekter och resultat

Kolbaserade och metallfria elektriskt ledande partiklar kan möjliggöra rationell och ekonomisk tillverkning av sensor-arrayer för strålningssensorer, samt utgöra basen för nya elektriskt ledande adhesiv som ger korrosionsbeständiga elektriska kontakter vid mikromontering. Vid sidan av huvudtillämpningen - ledande häftämnen - kan grafenbelagda ihåliga polymerpartiklar utgöra grunden för ultralätta metallfria elektriskt ledande kompositmaterial. Detta kan skapa en värdefull industriell nisch som bidrar till att göra Sverige till världsledande inom grafenområdet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med att specifikationer sätts och utvärderingsmetoder etableras. -Grafenbelagda partiklar från GNOME ACA-projektet vidareutvecklas för förbättrad vidhäftning, mekanisk stabilitet och ledningsförmåga. -Nya metoder för att fästa grafen på ytor samt skapa mekaniskt starka skikt med våtkemiska metoder utvecklas. -Partiklarna karaktäriseras kvalitativt och kvantitativt. -Häftämnen baserade på grafenbelagda partiklar karaktäriseras med avseende på reologiska egenskaper och hur de fungerar för att deponera ledande ämnen. -Skalbarhetsmetoder identifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.