GNOME 2.0 ACA

Diarienummer 2018-01491
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 875 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)