Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GNOME 2.0 ACA

Diarienummer
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 875 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

Grafenbelagda partiklar som ledande material i ACA. Dessa har tillräcklig mekanisk hållfasthet för processning i högviskösa häftämnen och god ledningsförmåga. Tillverkningen har skalats upp i volym för tester, och anisotropt ledande häftämnen utvecklats och utvärderats för flip-chip montering. En marknadsundersökning för dessa häftämnen och kompositer baserade på dessa, har gjorts. På sikt möjliggör projektresultaten ekonomisk montering av sensorarrayer med material som minimerar oönskad sekundärstrålning. Aktörer: ScandiDos, Akzo Nobel, Mycronic, 2DFab, RISE Acreo

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat anisotropt elektriskt ledande häftämnen baserade på grafenbelagda polymerpartiklar.En våtkemisk metod för att skapa beläggningar av grafen på sfäriska polymerpartiklar har utvecklats. Metoden är skalbar. Utrustning har konstruerats och byggts för framställning av detta. En metod för att torka partiklarna och för att dispergera dessa i häftämnesbaser har utvecklats. Ett bindersystem har utvecklats för prototypmontering med de grafenbelagda partiklarna. Prototypmontering av komponenter med partiklarna visar att häftämnet fungerar som avsett.

Upplägg och genomförande

Första gången (pass och kontoinfo saknas) x x x Partners: Aktörer: ScandiDos AB, Akzo Nobel AB, Mycronic AB, 2DFabAB, RISE Acreo AB Projektet startade med att ta fram en skalbar metod för grafenbeläggning på polymersfärer samt utrustning för detta. Ett häftämnessystem med latent härdning utvecklades för att möjliggöra utveckling och beredning av ledande häftämnen, samt en metod för att dispergera de grafenebelagda partiklarna i häftämnet innan tester av sammanfogning av elektrodmaterial.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Diarienummer 2018-01491

Statistik för sidan