Globalt uppkopplat boende i Nigeria

Diarienummer 2016-00190
Koordinator REINVENT AB
Bidrag från Vinnova 333 600 kronor
Projektets löptid februari 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Tech Farm har genomfört en förstudie för att undersöka hur vårt innovativa boendekoncept kan appliceras i Nigeria. Genom fältstudien skapades en djup förståelse för förhållandena i Lagos och hur både ekosystem för startupföretagande så väl som fastighetsmarknaden fungerar. Trots att förstudien inte kunde motivera en fortsatt satsning på den Nigerianska marknaden har projektet haft en starkt positiv påverkan på Tech Farms utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Genom förstudien har Tech Farm fått möjlighet att testa hur vårt koncept för coliving kan appliceras på marknader utanför den svenska. Fältstudien på plats i Nigerias största stad Lagos visade på att konceptet kunde skapa många värden även på en marknad så skild från den svenska. Genom möjligheten att utveckla en internationaliseringsstrategi har vi i ett tidigt sked kunna anpassa vårt koncept och affärsmodell för att passa in på marknader utanför den svenska. Tech Farms framtidsstrategi inkluderar idag en tydlig plan för hur konceptet ska nå nya marknader inom överskådlig tid.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre faser med en inledande fas där en fältstudie planerades och förhållandena på den Nigerianska fastighetsmarknaden och i det Nigerianska statupekosystemet kartlades. Projektets andra fas var en fältstudie under 10 dagar i Lagos i April 2016. Under vistelsen i Lagos besöktes en lång rad aktörer med anknytning till startup-scenen och fastighetsmarknaden. Efter att resan avlutades sammanställdes erfarenheterna i en förstudie och senare även en internationaliseringsstrategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.