Glaskon för ljusspridning

Diarienummer 2012-02744
Koordinator PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) - Parans Solar Lighting AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - mars 2013
Status Genomfört
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

Syftet var att vidareutveckla nuvarande armatur för solljusbelysning genom att modifiera ljusspridningen och därmed efterlikna och ersätta vanlig artificiell belysning. Målet var att definiera lämplig teknik och utformning av den ljusspridande glasmodulen.

Resultat och förväntade effekter

En solljusbelysning med bättre spridning ger ett större användningsområde. I kombination med längre räckvidd nås en betydligt större marknad. Detta är i sin tur positivt både ur energisynpunkt och för människors välbefinnande.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Parans, Glafo och Uppsala universitet. En marknadsanalys har genomförts. En första kravspecifikation för ljusspridningen har tagits fram och en ny ansökan är under utarbetande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.