Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Glas på trä för fasader med lågt underhåll

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Byggteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Det finns en önskan hos både arkitekter och byggherrar att använda synligt trä i fasa-den vid bygge av flervåningshus i trä. Man vill på så sätt signalera att man byggt ett trähus. Samtidigt blir användning av trä i fasader i höga hus är en utmaning med avse-ende på både brand och underhåll. Genom av kombinera glas och trä kan man erhålla synligt trä i fasaden samtidigt som man kan minska kostnader för underhåll och förbättra motståndet mot brandspridning i fasaden. Genom att minska andelen glas i fasaden kan man också vinna fördelar ur hållbarhetsaspekter.

Resultat och förväntade effekter

Utförda marknadsundersökningar och provningar visar att det finns förutsättningar för att fortsätta utveckla produkten. Det konkurrerande material är i första hand högtryckslaminat och screentryckta moduler. De utförda testerna visade också att materialet har en god beständighet såväl mot temperaturväxlingar som mot fuktväxlingar och UV-strålning. Även brandförsöken visade på goda förutsättningar för en tillfredställande funktion. Det finns goda förutsättningar att vidareutveckla funktionen för att motsvara de krav som kan ställas på en fasadprodukt.

Upplägg och genomförande

Projektet som i första hand är att betrakta som en förstudie genomfördes som en marknadsanalys där konkurrentmaterial belystes såväl som vilka kostnadsbilder som kan accepteras av kunderna. Man tillverkade dessutom prototyper för bruk som demonstratorer åt presumtiva deltagare och finansiärer av kommande steg i projektet. Demonstratorerna provades också i orienterade provningar av brand och klimatpåverkan (UV-strålning, regn, frysning och värme).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00368

Statistik för sidan