GesTech: 3D Gestural Interaction for Mobile Devices

Diarienummer 2015-00838
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet med VFT-2-projektet är att möjliggöra etablering, finansiering och tillväxt av ett framgångsrikt svenskt företag baserat på GesTech / ManoMotion teknologi. Verifiera och utveckla tekniken tillsammans med pilotkund och partner Verifiera affärsmodell inklusive prissättningsmodeller Undersöka hur ett framtida företag bör bemannas och kan expandera snabbt och med tiden vara lönsamt Verifiera hur ett framtida företag bör finansieras Undersöka om och hur IP rätt samt teknologi kan skyddas ytterligare

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste resultaten i den första fasen av VFT-2-projektet är följande: Utveckling av en prototyp av tekniken som implementeras på en mobil enhet. En teknisk roadmap med verifierade affärskrav Kundbehov identifierade och analyserade från en bransch Verifierad teknologi baserad på ManoMotion teknik för en specifik uppsättning av gester. Stärkt företagets IP-strategi

Planerat upplägg och genomförande

Utveckla en prototyp för mobil demo av teknologin Verifiera kraven på teknik med potentiella kunder. Identifiera specifika behov och krav på genomförande. Presentera tekniken för att locka potentiella kunder och samarbetspartners för ett pilotprojekt och potentiella investerare Identifiera, prioritera och kontakta potentiella kunder och partners Förbered en strategisk finansieringsstruktur och plan för företaget Förbered och analysera underliggande argument och handlingar gällande patentansökan.

Externa länkar

ManoMotion develops software for real time 3D gesture analysis that allows interaction with hand gestures in 3D.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.