Geoskolan

Diarienummer 2014-03782
Koordinator LANTMÄTERIET - Geodatasekretariatet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt - vår 2014

Syfte och mål

Utgångspunkten, att skapa en prototyp av en digital läresurs med tillgång till nationella kartdata från olika myndigheter har uppnåtts helt. Genom att involvera lärare, kommuner och myndigheter i processen med framtagande har Geoskolan fått stor spridning och anpassats utifrån verkliga behov. Geoskolan har etablerats och framtida finansiering, drift och utveckling har utretts och säkerställts viket gör att utvecklingsarbetet har fortsatt i direkt anslutning till Vinnovaprojektets avslut.

Resultat och förväntade effekter

Prototyp, integrerad i skolornas digitala miljö, och testad av lärare, är etablerad. Tillgång till digital kartdata i Geoskolan är realiserad. Första lektionspaket för gymnasieskolan, framtaget av lärare inom geografi och historia, är färdigställt. Första lektionspaket för grundskolan, högstadiet, framtaget av specialiserade konsulter och pedagoger, är färdigställt. Finansiering för fortsatt utveckling, drift och förvaltning är säkerställt.

Upplägg och genomförande

Utveckling av teknisk miljö och lektionsmaterial har skett parallellt vilket gjort att tester har genomförts i en dummymiljö. Istället för Minecraft-satsningen mot grundskolan gjordes ett separat lektionsmaterial baserat på kartorna i geoskolan. Dock har Lantmäteriet valt att gå vidare med Minecraft-tanken parallellt med projektet vilket gör att dessa satsningar mot digitala skolan kan stärka varandra. totalt sett har Geoskolan bidragit till att ingående myndigheter ytterligare stärkt sitt intresse för att satsa mot skolan och stimulerat ytterligare projekt.

Externa länkar

Geoskolan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.