Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 5 960 500 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-06897sv.pdf (pdf, 1309 kB)

Syfte och mål

Projektets mål var att vidareutveckla tekniken för geometrioptimerad limfogning med fokus på montering av hela komponenter för att nå ett systemtänk för simulering och robotapplicering av lim. Syftet har varit att vidareutveckla tekniken för geometrioptimerad limfogning med fokus på montering av hela komponenter: Öka kunskapen om limfogens utformning Optimera limförband med avseende på geometri Genom simulering av hur limmet förflyttar sig vid montering och var limmet hamnar efter fogning uppnå bättre fogar Reducera omställningstid, uppstartstid, kassation och spill

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat ger möjlighet att på ett bättre sätt förutspå limmets placering och funktion i fogen. Detta leder till bättre fogutformning och optimalt utnyttjande av limmet i fogen. Med de utdata som fås av simuleringen kunna styra utläggning och monteringsutrustning på ett mer optimalt sätt än vad som sker idag.

Upplägg och genomförande

Forskargruppen bestående av FCC och RISE IVF har genom mätningar och analys av de pseudoplastiska material som hanterats av projektet kunnat beskriva fungerande reologimodeller som FCC implementerat i sin mjukvaruplattform IPS. Denna har sedan utvärderats i laboratorium och sedan avprovats hos projektpartnerna i deras tillhandahållna case.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2015-06897

Statistik för sidan