Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GEODES-ITEA2_2007 . Utökad del 2009

Diarienummer
Koordinator Enea Services Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 1 404 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

EUREKA/ITEA GEODES (Global Energy for Distributed Embedded Systems) utökad del och tillhör GEODES 2008-02092. GEODES tillhandahåller teknik inom design, inbyggda system och utvecklingsverktyg, som behövs för att optimalt hushålla och ge hållbar utveckling inom energiförbrukning.

Långsiktiga effekter som förväntas

GEODES täcker följande forskningsområden: Power aware protocols Power aware operating systems Middleware developments (QoS) Low power compilation System level modeling (SystemC)

Upplägg och genomförande

Project Report ´D1.2 technological SoA report´. ENEA har sitt fokus på protokoll. ENEA tillför projektet sin erfarenhet av att utveckla realtime embedded operating systems (OSE) samt att bygga plattformar. Aktiviteter är identifiering av krav, att koppla samman befintlig teknologi som resulterar i att definiera de strategiska tekniska besluten, som resulterar i en specifikation. OSE beaktar idag energihantering. WP2: Ett mer avanserat arbete på att bygga sw plattform: Energi medvetenhet i filsystem med grafik support(Linux & OSE). WP4: Deltagande i brandman demonstrator som kommer att förbättra energi hantering i middleware layer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04773

Statistik för sidan