Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Geo Sports Analyserar idrottarens prestationer och skapar ny information för utveckling av morgondagens friskvård

Diarienummer
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

En kreativ, mångsidig teknikkunnig grupp har varit en integrerad del av projektet. Systematiskt tillvägagångssätt med fokus på att förbättra folkhälsan. Regionalt idrottsförbund på väg bli kunskapscentrum. Nära arbete med några idrottsföreningar.Avtal med företag. Använt gällande arkitektur för rapportering, mätning och analys. Dialoger om erbjudanden till internationella marknader. Idrottsvetenskap på Högskolan i Gävle visat positiva resultat liksom Human Genome på KI. HiG fortsätter utvecklas som kunskapscentra för operativ användning av sensorer inom idrotten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har uppfyllt förväntade resultat. Bollnäs bandy och Gefle IF gör mätningar. Förstudier har påbörjats för att förverkliga centret vid Gavlehov. HiG mäter idrottslag, tidiga effekter har fastställts. GeoSport är godkänd i ett nytt Horizon 2020-projektet gällande osäkerheter vid datainsamling med sensorer. Testning, utvärdering och vidareutveckling av Geo Sport sensorer tillsammans med utveckling av teori- och metodkoncept har genomförts i projektet. Utveckling av teoretiska ramverk har också synkroniseras med Geo Life Region System process i Vinnväxt-programmet.

Upplägg och genomförande

Förstudie GeoSport Gavlehov -jun 2014 Kunskapsbygge sommaren, 2014 öppnat GeoSport datacenter Bollnäs- sept 2014 Seminarium, Nov 2014 GeoSport Gavlehov 5 workshops med berörda intressenter Hösten, 2014. Projektplanering GeoSport Gavlehov Nov, 2014 Horizon 2020 godkänd Dec, 2014 (U-test) Vi noga lyssnat till användarna av tekniken, det vill säga; individer, lag, fastighetsägare, kommunen och hälsovårdscentralerna. Summering: försiktighet då prestandan är på viss nivå och därför kräver systematiska, tvärvetenskapliga angreppssätt för att gynna samhället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00829

Statistik för sidan