Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genväg till bättre och säkrare vård för patienter med svårläkta sår

Diarienummer
Koordinator BLEKINGE LÄNS LANDSTING - Blekinge Kompetenscentrum
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer

Viktiga resultat som projektet gav

Genväg till bättre och säkrare vård för patienter med svårläkta sår syftade till att införa en ny teknik i arbetsprocessen inom sårbehandling för att uppnå en förbättrad hälsovård genom att koppla en CE- certifierad mobil applikation till det nationella kvalitetsregistret RiksSår. Appen skulle underlätta för personalen att registrera patienter och säkerställa patientarbetet. Den användes som ett kliniskt verktyg och testades under nio månader. Testpersonerna önskade en vidareutveckling av appen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet var en ökad spridning av RiksSår och tillgång till ett strukturerat arbetssätt i den kliniska vardagen för fler personal, som behandlar patienter med svårläkta sår. Appen har uppfyllt förväntningarna på ett lättillgängligt kliniskt verktyg som enligt testpersonerna underlättat initial registrering och där de sett att appen har en stor utvecklingspotential för att följa enskilda patienters sårläkningsprocess och vara en plattform för ett kontinuerligt lärande.

Upplägg och genomförande

Det nationella kvalitetsregistret RiksSår har kopplats ihop med Dermicus wound, en CE-certifierad telemedicinsk plattform och mobil applikation. De tekniska lösningarna och överföringen av data från webbapplikationen till registrets IT plattform på UCR (Uppsala Clinical Research Center) har genomförts planenligt. Tekniken har prövats kliniskt i utvalda pilotkommuner och fokusgrupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02509

Statistik för sidan