Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gen(us)vägar för hållbar tillväxt i Fiber Optic Valley

Diarienummer
Koordinator Fiber Optic Valley Ideella Förening
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att bidra till utvecklingen av nya metoder för praktiskt förändringsarbete och en verksamhetsanpassad integrering av genusperspektivet på organisationsnivå med nya interna processer som resultat. Projektet kommer att undersöka hur könsmärkning utgör hinder för innovationers framväxt och organisationers möjligheter till utveckling. Syftet är även att identifiera vad som utgör nödvändiga villkor för att uppnå en varaktig integrering av genusperspektivet. Målsättningen är att öka både den kvantitativa och den kvalitativa jämställdheten i syfte att stärka innovationsförmågan inom Fiber Optic Valley.

Resultat och förväntade effekter

Kortsiktiga effekter; ökad medevtenhet kring det normativa tänkandet kring genus, nya interna processer och strukturer, stärkt innovationskompetens, bättre förutsättningar att rekrytera attraktiv arbetskraft. Långsiktiga effekter;Hållbar tillväxt och ökad konkurresförmåga, utveckling av nya tjänster och produkter, förre könsmärkata jobb- större rörlighet av arbetskraften.

Upplägg och genomförande

Strategin fokuserar på metodutveckling för att integrera förändringsarbetet inne i organisationerna. Externa och interna stödstrukturer utvecklas i genomförandeprocessen. Angreppssätt och metodik I projektet Gen(us)vägar avser vi att arbeta med en tillväxtmodell som består av fyra huvudprocesser: 1) Integrering av genus på organisatorisk nivå 2) Ledningsstyrning och genuskunskap 3) Innovationsforum en metod för spridning 4) Forskning med fokus på motstånd samt produkt- och tjänsteutveckling

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01813

Statistik för sidan