Genuslabbet: WE@WORK

Diarienummer 2013-05482
Koordinator Lots Design i Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyfte med projektet har varit att stödja och testa utvecklingen av metoder där genusperspektivet är utgångspunkt för innovation. Mål med projektet har varit att ge nya och materialiserade insikter om innovationsutveckling utifrån ett norm-kritiskt perspektiv för Snickers Workwear AB.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade både i kunskapshöjande insikter och användning av nya metoder för Snickers internt, samt i ett flertal innovativa konceptförslag för produkt-och tjänsteutveckling samt marknadsföring, som resultat av det norm-kritiska arbetet och användning av designmetodik.

Upplägg och genomförande

I stort sett har projektet följt det planerade upplägget, både gällande deltagande I Genuslabbets workshops och vår egen process tillsammans med Snickers projektgrupp. Dock har deltagarna i Snickers projektgrupp varierat något på grund av arbetsbelastning men projektledaren har hela tiden varit densamma. Mer tidsåtgång än initialt beräknat har varit en svårighet för projektdeltagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.