Genusdriven social innovation nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation

Diarienummer 2013-02706
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 3 460 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att öka förmågan i Sveriges innovations- och företagsstödjande system att i enlighet med regeringens jämställdhetspolitiska mål ge kvinnor och män samma makt att forma samhället och sina egna liv. Syftet har uppnåtts genom att i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle utmana maskulina normer i innovations- och företagsstödjande verksamheter genom att dokumentera, analysera och vidareutveckla metoder för genusdriven social innovation.

Resultat och förväntade effekter

Projektets förväntade effekter på kort sikt var utveckling av kvalitetssäkrad kunskap om metoder för praktiskt jämställdhetsarbete i innovations- och företagsfrämjande verksamheter som kan spridas och användas av andra aktörer i det innovations- och företagsstödjande systemet för att öka jämställdheten i deras organisationer och tjänster. Detta har uppnåtts genom kontinuerlig omvärldsdialog och framtagandet av en orienteringsbok om genusdriven social innovation.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av gemensam kunskaps- och metodutveckling av forskare från Luleå tekniska universitet, affärsutvecklare från LTU Business och Stiftelsen Svensk Industridesign, samt representanter från organisationerna Winnet, Magma och Leia. Varje organisations verksamheter har gemensamt dokumenterats och analyserats vid regelbundna seminarier för att identifiera centrala ingredienser i genusdriven social innovation.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.