Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genomförbarhetsstudie: IN TEMPO - INnovativ chiplös TEMperatursensor och POsitionering för InviSense fuktsensor

Diarienummer
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med denna genomförbarhetsstudie var att undersöka möjligheten att lägga till nya trådlösa passiva chiplösa teknik till InviSense fuktsensor för att möjliggöra utläsning av dess temperatur. Vidare undersökte man möjliga metoder för att på ett tidseffektivt sätt kunna registrera fuktsensorns position under installationen och lokalisera den under byggbesiktningen. Ett framgångsrikt implementering av en temperatursensor och positioneringssystem kommer att förbättra InviSense affärsställning och är potentiellt till stor nytta för byggbranschen.

Långsiktiga effekter som förväntas

En framgångsrik genomförbarhetsstudie utfördes av partnerna. Flera möjliga lösningar identifierades för att integrera passiva trådlösa chiplösa temperatursensorer i InviSense fuktsensor samt lösningar för positionering av sensorn. Även om det finns utmaningar är flera av dessa potentiella lösningar kompatibla för implementering med tryckt elektronikteknik. Resultaten av studien kommer att användas som grund för ett komplett Smartare Elektroniksystem forsknings- och utvecklingsprojekt för att konstruera, tillverka och testa prototyper av potentiella lösningar.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes framgångsrikt av InviSense. InviSense och RISE samarbetade för att ge resultaten av genomförbarhetsstudien i en slutrapport. Projektet genomfördes i enlighet med projektets tid och budgetplan. De framgångsrika resultaten av studien ska användas som grund för en ansökan till programmet Smartare Elektroniksystem i Sverige för ett komplett forsknings- och utvecklingsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018

Diarienummer 2018-03477

Statistik för sidan