Genomförbarhetsstudie digital säkerhet och etisk AI

Diarienummer
Koordinator LightNet Foundation - Stiftelsen Lightnet Foundation
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid december 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019

Syfte och mål

Säkerställande att samhället som helhet drar nytta av användarvänliga system för cybersäkerhet, digital integritet och skydd av personuppgifter. Tanken bakom projektet är möjliggörande för aktörer inom AI att praktiskt veta hur man ska gå vidare för att skapa en hållbar och ansvarsfull hantering och utveckling inom AI. Vårt mål är att skapa ett digitalt system med processer som överensstämmer med regler, förordningar och standarder inom AI-området, med fokus på normerna från UNESCO och arbetet med systemintegration inom internationell standardisering.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att skapa en prototyp av ett verktyg som kan hjälpa användaren av verktyget att utforma och utveckla verifiering av AI-processen, såväl på kodnivå (informationsflödesanalys, säkerhetspolicy) som vid lansering, att användas av företag och organisationer, offentliga såväl som privata parter, som därmed uppnår spårbarhet, fördelning av patent och innovationer, i enlighet med regler, förordningar och standarder inom AI-området. Resultatet förhindrar risker, etablerar äganderätt, identifierar ansvar och säkrar kvalitet genom AI-värdekedjan.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har ett internationellt perspektiv. Verktyget ska byggas på engelska och avsiktligen på ett sådant sätt att det enkelt kan översättas till andra språk. Konsortiet kommer uppnå excellens genom att vara både internationellt och tvärvetenskapligt. Vi kommer att kartlägga och kontakta redan finansierade relevanta projekt för att undersöka samarbetsmöjligheter. UNESCO har uttryckt intresse för att vara en framtida partner. Vi kommer att sträva efter att ha både privata samt offentliga parter i projektet, för att skapa maximal effekt i forsknings- och innovationsprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 november 2019

Diarienummer 2019-05019

Statistik för sidan