Genomförbarhetsstudie av Monivent Neo

Diarienummer 2015-02130
Koordinator Monivent AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Produktens användarvänlighet och positiva inverkan på hur vårdgivaren justerar sin behandling med tillgång till kontinuerlig feedback vid simulerad ventilering på docka har bevisats i Nordisk multicenterstudie. Produkten har med sina unika egenskaper väckt stort intresse i Sveriges men även ute i Europa. För initial lansering har ett produkterbjudande på utrustningen för användning vid träning på docka arbetats fram och presenterats, vilket lockat ett flertal potentiella första kunder och produkten anses därmed motsvara marknadens behov och förväntningar.

Resultat och förväntade effekter

Trots vissa variationer i vårdrutiner mellan de nordiska länderna kunde förväntat resultat av en signifikant större del av given behandlingen inom rekommenderat intervall uppnås. Flera som testar prototypen signalerar intresse för medverkan i klinisk verifiering av densamma, vilket skapar goda förutsättningar inför arbetet med CE-märkning av produkten. Bekräftelsen på att framtaget produktkoncept väl möter kundens önskemål samt flertalet offertförfrågningar på träningsprodukten kommer sannolikt förbättra intresset för projektet i kommande investeringsrunda.

Upplägg och genomförande

Lärdomar från tidigare prototyputveckling och utvärdering möjliggjorde framtagning av välfungerande prototyp som kommunicerar produktens fulla potential, vilket väckt intresse hos användarna. Den har möjliggjort diskussioner om samarbeten, produktförsäljning samt lyckad dockstudie på 5 kliniker i Norden. Studien som etablerats genom tidigare kontakter genomfördes därefter av Monivent ute på klinik. Marknadsstudie, intervjuer och förfrågningar till nya sjukhus kompletterades med deltagande på läkarsymposium för djupare marknadsförståelse samt nya kontakter i EU.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.