Genomförande Mötesplats Food Valley of Bjuv

Diarienummer 2014-01486
Koordinator Findus Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 337 500 kronor
Projektets löptid maj 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att identifiera och utveckla produkter som idag ger ett bättre utbud av ´Mat för den åldrande befolkningen´, ´Mat för fysiskt aktiva ´, skolmåltider och sjukhusmat med gemensamt fokus på ´Smart och skräddarsydd mat för olika behov´. Produkter skall uppfylla de krav som målgrupp/målmatgäster och behovsidentifierare ställt och kan provas på en testmarknad där målgrupperna finns. Detta syfte har vi arbetat mot. Målen är uppfyllda genom fyra konkreta pilotprojektsansökningar skickats in och en måltidlösning för varje undergrupp har skapats .

Resultat och förväntade effekter

Utfallet är fyra konkreta pilotprojekt. Deltagarna anser att de har lärt sig mycket under processen. Effekter är att nya samarbeten skapats genom en ´open innovation modell´ (CFB) , Ett nytt marknadsbolag finns i målbilden. Detta marknadsbolag skall fokus kring hälsa och mat specifikt motion/rörelse och mat/måltider vilket är ett helt nytt område. Effekter är samverkan mellan entreprenörer; nya organisationer och verksamheter skall sälja gemensamma produkter

Upplägg och genomförande

Vi har använt Creative Food Business affärs- och innovationsprocessen där företag och deltagare arbetar enligt open innovation dvs man skapar innovationer tillsammans , utanför den egna organisationen, och stöttar varandra i innovations- och idégenereringsprocessen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.