Generisk, systematisk process för tillgängliggörande av öppna data

Diarienummer 2015-06617
Koordinator Naturvårdsverket
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram stöd i form av en generisk process för tillgängliggörande av information med tillhörande process för metadata samt ett verktyg för att mäta en informationsägares mognadsnivån gällande informationshantering (Data Management Maturity Model anpassad utifrån Naturvårdsverkets regelverk). Leveranserna har publicerats på Naturvårdsverkets webbplats under öppna licenser. Två informationsmängder har publicerats som öppna data inom ramen för projektet och Naturvårdsverket sprider resultatet bland annat inom regeringsuppdraget ´Digitalt först´.

Resultat och förväntade effekter

Genom att verktygen publiceras öppet är förväntningen att effekterna sprids och uppstår även hos andra aktörer. Effekter kan vara effektivare, säkrare informationshantering och bättre förutsättningar att skapa öppna data samt mer öppna data genom användning av processen. Inom Naturvårdsverket börjar nu arbetet med att använda projektets resultat och ett arbete med ett ledningssystem för informationshantering. Visionen i ´Strategi för miljödatahantering´ är att väl hanterade miljödata kommer till nytta och gör skillnad för miljön.

Upplägg och genomförande

Konferensen ´Next steps´ var en bra uppstart för projektet. Projektet har kontinuerligt testat resultatet (tre gånger/delleverens) på informationsägare och sakkunniga handläggare och förbättrat leveransen utifrån detta. Målet har varit att ta fram verktyg som är användbara för verksamheten. De verksamheter som har testat leveranserna har uttryckt ett intresse av att använda dem.

Externa länkar

Informationsmängden Länsstyrelsers och kommuners tillsynsverksamhet enligt miljöbalken 2015 på öppnadata.se Länk till process och verktyg för mognadsanalys Länk till strategi för miljödatahantering Informationsmängden Rovbase på öppnadata.se Länk till information om och från konferensen ´Next steps´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.