Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gemenskapsdriven strategi för 3D hyperspektral AI för universell klassificering av biologisk mångfald

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Linköpings Universitet Inst f systemteknik ISY
Bidrag från Vinnova 1 995 000 kronor
Projektets löptid oktober 2023 - september 2026
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering 2023 - andra utlysning

Syfte och mål

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 representerar en ambitiös långsiktig plan som syftar till att vända ekosystemförstöring. För att underlätta förverkligandet av denna plan, syftar detta projekt till att utveckla ett 3D Hyperspectral Imaging Artificial Intelligence (3DHSIAI) system för universell klassificering av biologisk mångfald. Genom att kombinera avancerade avbildningstekniker, AI-algoritmer och autonoma drönare kommer projektet att skapa ett kraftfullt verktyg för att exakt och effektivt identifiera olika arter och livsmiljöer över olika ekosystem.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna och resultaten inkluderar: 1) En standardiserad hårdvarulösning för generering av 3D hyperspektral data. 2) Nya 3D AI-algoritmer som kan utnyttja en sådan hårdvarulösning för klassificering av biologisk mångfald. 3) En storskalig öppen källkod GitHub-gemenskap för 3D-klassificering av biologisk mångfald.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt kommer att struktureras i sex distinkta arbetspaket för att uppnå hårdvaruutveckling, datainsamling och algoritmdesign. Det kommer att slutföras inom en 3-årig tidsram, inklusive utvecklings-, optimerings- och valideringsfaserna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2023

Diarienummer 2023-01904

Statistik för sidan