GDPR Hero

Diarienummer
Koordinator Sällberg & Co AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017