Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gasspektroskopiutrustning för forensisk fältanalys

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 233 142 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en gassensor baserad på Ramandetektion för fältanalys på brottsplatser. Vi tog oss inte hela vägen till en fungerande prototyp, men projektet har resulterat i en förfinad tillverkningsmetod för avancerade optiska fibrer med longitudinella hål och mycket tunna interna glasväggar som ger en lång interaktionslängd mellan ljus och vätske- eller gasanalyt. Denna fibertyp kommer vara mycket användbar i framtida sensortillämpningar. Vi har inom projektet även kunnat påvisa fiberbaserad detektion av Ramansignaler från mycket små vätskeprov.

Resultat och förväntade effekter

Utöver en ökad förståelse kring analysbehovet på brottsplatser har projektet gett upphov till en förfinad tillverkningsmetod av en avancerad optisk sensorfiber som förutspås spela en viktig roll för kommande sensortillämpningar. En specifik startpunkt för kommande arbete är de Ramanmätningar på små vätskevolymer som demonstrerades i projektet.

Upplägg och genomförande

Grundkonceptet med ett konsortium bestående av behovsägare, produktägare, systemexperter och utvecklare har varit mycket bra. En sådan sammansättning gör att man får ett helhetsperspektiv från början som annars är svårt att uppnå. Just detta projekt blev lidande av både resursbrist och en ändring av verksamhetsfokus för några av deltagarna, vilket gjorde det svårt att nå projektets mål och hålla en kurs som kunde följa de förändrade förhållandena, särskilt när de tekniska lösningarna dessutom visade sig bli mera komplexa än förväntat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 juni 2017

Diarienummer 2017-01917

Statistik för sidan