Gap-analys Marstrom Composite AB

Diarienummer 2015-06380
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka förståelse och kartlägga eventuella utmaningar för en specifik svensk SMF att producerar flygcertifierad komposit detaljer. Två centrala aspekter var en granskning av den kvalitethanteringssystem, samt produktionsfaciliteter och praxis hos underleverantören. Genom intervju med nyckelpersoner hos SMFet samt inventering av produktionslinjen och analysen av insamlade informationen har målet för projektet uppfylls. Information har överlämnats till den aktuella SMF i form av en rapport och ett slutseminarium.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet sammanfattas I en rapport som tydliggör skillnader mellan dagens praxis hos SMFet och vad som krävs för att vara godkänd leverantör till flygindustrin. Vi förväntar oss att SMFet kommer kunna följa den färdplan som föreslås för att bli godkänd i den takt som företagets organisation och ekonomi klarar av. Vissa åtgärder kan ge stor effekt med liten insats och kan införas omgående, medans andra större steg, såsom certifieringsgranskning för AS9100C eller uppgradering av lokaler och utrustning rekomenderas längre fram i tiden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts via intervjuer med nyckelpersoner hos SMF, samt en genomgång av standarder och praxis med experter från Saab AB och Swerea SICOMP med gedigen produktions erfarenhet från certifierad flyg produktion. Intervjuer har genomförts via telefon, fysiska möten, samt en rundvandring/inventering av produktionsfaciliteter hos SMFet av Swerea SICOMPs personal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.