Gamification of the Innovation Process

Diarienummer 2016-05203
Koordinator VELLICHOR AB
Bidrag från Vinnova 614 954 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet, Gamification of the Innovation Process, har ambitionen att ge Sveriges kommuner ett redskap för att säkra samarbete och förståelse mellan olika ansvarsnivåer och verksamheter i kommunen. Projektets bärande idé är att vidareutveckla ett fysiskt brädspel som erbjuder en strukturerad process för beslutsfattare i kommuner att förstå medborgarnas behov, ta fram nyskapande lösningar kring hur dessa kan mötas, och inventera organisationens förutsättningar att implementera lösningarna.

Förväntade effekter och resultat

Idéerna bakom spelet grundar sig i den spelprototyp som utvecklades under Vinnovas satsning Ledarskapslabbet (2015-2016) och i samarbete med Norsjö kommun. Där framgick att användning av brädspel som en strukturerad processhjälp underlättade för parter från olika delar av kommunen att öppet diskutera berördas behov samt att lätta på de prestige- och maktpositioner som ibland ligger i vägen för att ta fram nyskapande idéer och lösningar. Vid projektets slut förväntar vi oss att han ett färdigt innovations-spel att erbjuda den offentliga sektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1: Spelmekanik och lay out Inventera feedback och lärdomar från Ledarskapslabbet. Därefter justera och vidareutveckla spelmekaniken och designen. Minst två spelpaneler där vi testar spelet på utvalda grupper för att optimera både spelet och dess relevans. Fas 2: Skarpa test med pilotkommunerna Förbereda och genomföra spel-testomgångar med de fyra olika kommunerna som deltar i projektet. Utvärdera. Fas 3: Spridning och kommersialisering Genomföra slutgiltiga ändringar i design och spelmekanik. Utveckla en hållbar affärsplan och genomföra marknadsföringsinsatser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.