Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gamification of the Innovation Process

Diarienummer
Koordinator VELLICHOR AB
Bidrag från Vinnova 614 954 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att utveckla ett instrument, i form av ett brädspel, som hjälper organisationer inom den offentliga sektorn att höja sin innovationsförmåga. Poängen med att använda oss av ett brädspel är att höja engagemanget och öka förståelsen för innovation hos såväl medarbetare som personer i ledande befattning. Under de speltester vi har genomfört har detta genomgående varit feedbacken. Spelet har nu nått en sådan färdigställandegrad att det går att massproducera. Detta innefattar spelplan, regelhäfte, spelkort, tärningar, och spelpjäser.

Resultat och förväntade effekter

Speltester har genomförts med en rad olika sorters verksamheter inom offentlig sektor. Spelet väcker intresse och engagemang hos deltagarna, både för utmaningen de spelar om under spelomgången och för innovation som ett sätt att lösa dilemman och utmaningar. Maktobalansen mellan deltagare har suddats ut, alla kommer till tals och bidrar, kunnigheten om vad innovation är har ökat och konceptualiserade idéer med en tydlig koppling till gruppens utmaning har genererats. Vi förväntar oss att Innovationsspelet även fortsättningsvis kommer att ha några eller alla dessa effekter.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft tre faser. Fas 1 har handlat om spelmekanik och lay out. Vi har inventerat feedback och lärdomar från Ledarskapslabbet. Därefter justerat och vidareutveckla spelmekaniken och designen. Fas 2 har inneburit skarpa test med pilotkommunerna. Vi har förberett, genomfört och utvärderat spel-testomgångar med de fyra olika kommunerna som deltar i projektet. Fas 3 har handlat om spridning och kommersialisering. Här har vi genomfört slutgiltiga ändringar i design och spelmekanik. Vi har börjat utveckla en affärsplan och initiala marknadsföringsinsatser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05203

Statistik för sidan