GameA - aktivitetsspel för barn med cerebral pares

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 358 672 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Digitala hjälpmedel

Syfte och mål

I detta projekt kommer vi att utveckla aktivitets-spel i form av en app med tillbehör särskilt utformat för barn med rörelsehinder så som Cerebral Pares (CP) eller ryggmärgsbråck (MMC). Målet med aktivitets-spelen är att uppmuntra till och underlätta fysisk aktivitet och de ska vara anpassad till behoven hos vår målgrupp, samtidigt som de är inkluderande.

Förväntade effekter och resultat

Vår lösning har effekt på kort och lång sikt. På kort sikt erbjuder den fler tillfällen till lustfylld fysisk aktivitet i vardagen, och underlättar också skapandet av inkluderande spel/lekar. På längre sikt siktar vi på att grundlägga ett intresse och vana att vara fysiskt aktiv. Att vara fysiskt aktiv blir ett attraktivt alternativ bland andra alternativ. Ökad fysisk aktivitet innebär att barnen får bättre rörlighet, muskelstyrka och balans men också mindre smärta och därmed får bättre möjligheter att delta i en rad olika aktiviteter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med användarstudier som leder fram till vårt initiala koncept. Vi kommer främst att arbeta via workshoppar, men vi kommer även att ha individuella aktiviteter för att de barn som har svårt att komma till tals i grupp ska få möjlighet att vara med i arbetet. Efter detta arbetar vi iterativt i projektgruppen med utveckling och testning för att nå en slutlig version. Projektet avslutas med en slututvärdering. Parallellt med utveckling och testning arbetar vi löpande med kunskapsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 november 2020

Diarienummer 2019-01247

Statistik för sidan