Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GameA - aktivitetsspel för barn med cerebral pares

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 358 672 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram aktivitets-spel särskilt utformat för barn med rörelsehinder så som Cerebral Pares (CP) eller ryggmärgsbråck (MMC). Målet med aktivitets-spelen är att uppmuntra till rörelse och motverka stillasittande. De är anpassade till förmågorna hos vår målgrupp, samtidigt som de är inkluderande. Det finns idag tre aktivitets-spel som fungerar som "proof of concept" för hur denna typ av spel kan utformas. Vi har även en övergripande spel-app där man utvecklar karaktärer genom att samla poäng i aktivitetsspelen. Appen finns för iPhone och Android.

Resultat och förväntade effekter

De spel som utvecklats i GameA uppmuntrar till fysisk aktivitet - framför allt stående och gående. Barn och ungdomar med rörelsehinder är mindre fysiskt aktiva än andra barn och ungdomar. Inaktivitet leder till hälsorisker befolkningen i allmänhet och för personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Träning upplevs ofta som tråkigt, och det är angeläget att det utvecklas och utvärderas fler metoder och verktyg som avser leda till regelbunden fysisk aktivitet för alla, oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, kulturella och socioekonomiska förhållanden.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på co-design, och inleddes med workshoppar tillsammans med användare, för att samla in idéer och utvärdera olika sorters teknik. Covid-19 förhindrade sedan fysiska möten, vilket gjorde att vi fick samla in synpunkter digitalt, samt via informella kontakter med barn med och utan rörelsehinder. Vi har dessutom utvärderat spelen mot existerande riktlinjer för tillgängliga spel. Aktivitets-spelen utvärderades slutligen av 8 personer med CP som alla tyckte AR-spelen var lätta att förstå och spela och bedömde i genomsnitt hastigheten /svårighetsnivån som "lagom".

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2021

Diarienummer 2019-01247

Statistik för sidan