Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Leaders Program of STS Forum

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Inst. för Cell och Molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Jag deltog i programmet Framtidens Ledare vid STS Forum i Kyoto. Ledande forskare och beslutsfattare inom både akademi, industri och andra samhällsfunktioner från hela världen fick möjlighet att mötas och diskutera vetenskap och dess roll i samhället, och därigenom bredda kunskapen och förståelsen för vår tids stora utmaningar och dess lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Vi diskuterade och formulerade förslag och idéer kring vetenskap och dess utmaningar i samhället och framtiden i grupper av ledande forskare och beslutsfattare från hela världen. Jag byggde upp nya kontaktnät som kan vara betydelsefulla för min egen forskning och vetenskapliga karriär. Mötet med intresserade och ledande personer med olika erfarenheter från olika delar av samhället och världen gav mig nya infallsvinklar som jag tar med mig i min forskning. Mötet resulterade i en avsiktsförklaring kring framtidens utmaningar och möjligheter för vetenskap och teknologi i samhället.

Upplägg och genomförande

Mötets format var en blandning av paneldiskussioner med inbjudna talare, parallella sessioner med gruppdiskussioner kring utvalda ämnen, samt tid för informella möten. Den öppna miljön främjade intressanta och givande möten och diskussioner mellan deltagare från olika bakgrund, med olika roller och från olika delar av världen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 oktober 2018

Diarienummer 2018-03924

Statistik för sidan