Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Leaders Program of STS Forum

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi, BMC
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med resan till konferensen var att nätverka med ett stort antal unga forskare men även Nobelpristagare, samt företrädare inom näringsliv och offentlig sektor inom ett brett fält. Temat för konferensen var att dela visioner och diskutera de utmaningar som samhället står inför idag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vistelsen vid konferensen gjorde att jag kunde knyta många nya kontakter inom akademi, näringsliv samt myndigheter och gav nya insikter, särskilt inom policy och lagstiftning där arbete krävs för att Sverige och EU ska verka för lagstiftning som vilar på vetenskaplig grund med särskild tanke på GMO.

Upplägg och genomförande

Reste till Kyoto, Japan och deltog vid konferensens seminarier och paneldiskussioner samt nätverksaktiviteter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03087

Statistik för sidan