Future Industrial Services Management

Diarienummer 2014-00814
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 7 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Trots 20 år med datadrivet underhåll (UH) går införandet långsamt. Det övergripande målet var initialt att bygga ´framtidens industriella servicecenter´. Den snabba utvecklingen inom IoT, cloud, och big data har flyttat målet till att lösa hinder för införandet av datadrivet UH. Kommunikationsaktiviteter har bidragit till att öka kunskap om möjligheterna; ett verktyg för utvärdering av UH-strategier stöttar i att förstå potentialen; arbete med affärsmodeller har lagt grunden till kunskap om hur vinsterna kan uppnås och fördelas mellan olika aktörer i aktörskedjan.

Resultat och förväntade effekter

Utvärderingsverktyget har visat på en potential att reducera UH-kostnader med 25-40%. Ett ramverk för hur organisationer kunna gå från produktfokus till ett värdebaserat synsätt kan stötta SMF m fl i deras förändringsprocesser. Mer dynamisk planering av UH-aktiviteter skapar behov av automatiska optimeringsverktyg, baserade på matematiska modeller. Resultaten är direkt tillämpbara på all industri och skapar möjligheter till nya tjänster, verktyg och konsultverksamhet. I förlängningen bidrar projektet till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industri.

Upplägg och genomförande

Med utgångspunkt från aktuell forskning (top-down) och praktiskt arbete i två fallstudier (bottom-up) har projektet producerat resultat som främjar utvecklingen av ett modernt, datadrivet UH. Workshops och närvaro vid många events har bidragit med input och spritt kunskapen. Vi har funnit att det går att beskriva de flesta UH-problem på ett generellt sätt. En grundbult för ansatsen är användningen av drifträknare hellre än sensorer för att mäta komponentens tillstånd. Projektpartners är mycket nöjda med resultaten och vill fortsätta till steg 3.

Externa länkar

http://www.sics.se/projects/futureservices

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.