Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FunMat-II

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Vara det starkaste möjliga kompetenscentrum för funktionella ytor, vilket inkluderar spjutspetsforskning och topputbildning i internationell samverkan.

Förväntade effekter och resultat

FunMat-II är ett materialvetenskapligt center i forskningsfronten för morgondagens ytor som stimulerar innovationsprocessen i sektorer av nyckelkaraktär för svensk industri. Vi driver detta fält framåt samtidigt som vi utbildar ingenjörer och forskare i materialvetenskap.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer både att bygga på existerande kärnverksamhet och expandera denna så att kunskapsbasen och utvecklingspotentialen hos partnerskapet stärks och skyddas. Detta sker genom en öppen kompetensplattform där kunskapsuppbyggande projekt drivs som inspirerats av tillämpningarna verktyg för skärande bearbetning, bränsleceller och batterier. Projekten innehåller naturligt experiment och teori där alla parter aktivt deltar. Dessutom kommer kraft att läggas på att öka rekryteringen från gymnasieskolan tekniska universitetsutbildningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2022

Diarienummer 2016-05156

Statistik för sidan