Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Funktionell växtlighet i stadsmiljö

Diarienummer
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har byggt mycket kunskap inom olika tekniklösningar för funktionell växtlighet. Vi har också lärt oss beskriva de nyttor som växterna kan skapa för individen, för de boende i en byggnad och för den stad där byggnaden finns. Projektgruppen har utökats med VegTech, nordens bästa aktör inom leverans, utveckling och projektering av Funktionell Växtlighet. Vi har också förmått älvstranden Utveckling AB, Göteborgs huvudaktör inom hållbar stadsutveckling att öppna et av sina byggprojekt för demonstrationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Om funktionell växtlighet implementeras i alla nyproduktioner och i alla större ombyggnadsprojekt i Sveriges städer kommer många positiva effekter att uppstå för människorna som kollektiv; Luften blir renare, stadsbullret dämpas, reningsverken får mindre avloppsvatten att ta hand om och våra vattendrag skyddas från en del föroreningar. På det personliga planet slipper ett antal människor drabbas av emfysem och lungcancer, ett antal människor slipper bli sjuka i hjärt- och kärlsjukdomar och staden blir en trivsammare och mer hållbar plats att bo och vistas i.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits framåt genom traditionellt arbete i projektgrupp men också genom att samla vissa aktörer, exempelvis Sveriges byggindustriers miljöutskott i workshopform och inbjuda nyckelaktörer inom energisektor och stadsutveckling till mingeltillfällen. Ett stort antal intervjuer och telefonintervjuer har genomförts och allt detta sammantaget har resulterat i ett lyckat genomförande av ett intressant, roligt och nyttigt projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00662

Statistik för sidan