Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Funktionell Proteshylsa

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Smart Textiles
Bidrag från Vinnova 613 248 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa

Syfte och mål

Syftet med funktionell proteshylsa är att utveckla en innovativ proteshylsa som ger signifikant bättre komfortupplevelse jämfört med befintliga modeller, samtidigt som funktionalitet och stabilitet bibehålls. Ambitionen var att åstadkomma förbättringar med avseende på såväl tryckfördelning som mikroklimat mellan hylsa och stump. Syfte och mål har delvis uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomförts i tre arbetspaket: WP1: Affärsutveckling WP2: Produktutveckling WP3: Testning och funktionsverifiering Utfallet av arbetspaketen är att det fortsatt är stort behov och finns marknadspotential för den framtida produkten. Vi har lyckats utveckla en prototyp med ett signifikant bättre mikroklimat än befintliga produkter.

Upplägg och genomförande

Tack vare projektupplägg med prototypframtagning varvat med projektgruppsmöten där prototyperna har testats och utvärderats har vi kunnat åstadkomma flera loopar som lett till snabbare förbättringar. Projektgruppen har bestått av en unik kombination av ortopedteknisk expertis från offentlig sektor, ledande konstruktions- och materialforskningsinstitut, forsknings- och innovationsmiljö inom smarta textiler samt idébärare och brukare från näringslivet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01462

Statistik för sidan