Funktionell Proteshylsa

Diarienummer 2017-01462
Koordinator Högskolan i Borås - Smart Textiles
Bidrag från Vinnova 613 248 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång SWElife and Medtech4Health- Project proposals to improve health 2017

Syfte och mål

Syftet med funktionell proteshylsa är att utveckla en innovativ proteshylsa som ger signifikant bättre komfortupplevelse jämfört med befintliga modeller, samtidigt som funktionalitet och stabilitet bibehålls. Ambitionen var att åstadkomma förbättringar med avseende på såväl tryckfördelning som mikroklimat mellan hylsa och stump. Syfte och mål har delvis uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomförts i tre arbetspaket: WP1: Affärsutveckling WP2: Produktutveckling WP3: Testning och funktionsverifiering Utfallet av arbetspaketen är att det fortsatt är stort behov och finns marknadspotential för den framtida produkten. Vi har lyckats utveckla en prototyp med ett signifikant bättre mikroklimat än befintliga produkter.

Upplägg och genomförande

Tack vare projektupplägg med prototypframtagning varvat med projektgruppsmöten där prototyperna har testats och utvärderats har vi kunnat åstadkomma flera loopar som lett till snabbare förbättringar. Projektgruppen har bestått av en unik kombination av ortopedteknisk expertis från offentlig sektor, ledande konstruktions- och materialforskningsinstitut, forsknings- och innovationsmiljö inom smarta textiler samt idébärare och brukare från näringslivet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.