Funktionaliserade expanderbara cellulosaskum

Diarienummer 2017-03200
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Prestudy stage 1, 2017

Syfte och mål

Hypotesen var att det skulle gå att åstadkomma biobaserade expanderande skum genom ämnen som utvecklar gas när de utsätts för värme i kombination med en cellulosakälla och på så sätt bildar gasfickor i materialet som skapar det expanderande cellulosaskummet. Totalt sett bedömdes det material som kunde tas fram inom ramen för projektet kunna vara en möjlig ersättning för fossilbaserade skumplaster i vissa tillämpningar, men produktionskostnaderna på kort sikt är inte tillräckligt konkurrenskraftiga.

Resultat och förväntade effekter

3D-formade expanderbara cellulosaskum skulle t ex ha en applikation som förpackningsmaterial för transporter, kunna ersätta nuvarande isoleringsmaterial i bilar, med rätt brandskyddsegenskaper kunna ersätta nuvarande stoppning i möbler eller användas som byggmaterial för isolering mot ljud och värme, eller med rätt styrka kunna användas som förstärkningsmaterial för lättviktsskivor. De fossilbaserade material som skulle kunna ersättas är framförallt polyuretaner och polystyrener. Materialet behöver mer forskning och utveckling för att kunna klara de tekniska kraven.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan mellan OrganoClick och Nordens största tillverkare av begravningskistor, Nyarp, med en årlig produktion av 120 000 kistor. I deras verksamhet har 3 områden identifierats som skulle ha ett behov av biobaserade expanderbara cellulosaskum, (1) absorberande material, (2) förpackningsmaterial och (3) förstärkningskonstruktioner. Det var ett bra upplägg att fokusera på applikationer tidigt för att sortera ut de viktigaste tekniska kraven och samtidigt kunna jämföra skattade kostnader för den nya produkten med kostnader för den befintliga.

Externa länkar

http://www.bioinnovation.se/projekt/funktionaliserade-expanderbara-cellulosaskum/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.