Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning

Diarienummer
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Syftet med projektet är att kunna använda sig av funktionaliserad grafen för att förbättra mekaniska och tribologiska egenskaper hos beläggningar och extruderbara polymera material. Syftet med funktionaliseringen var att göra grafen kemiskt tvärbindbar med olika polymermatriser såsom epoxi och polyuretan vilket kunnat visats. Inom projektet genomfördes en screening av flera funktionella material.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från förstudien är positiva alla inblandade parter har lärt sig mer om funktionalisering av grafen och det finns tekniskt framkomliga alternativ. Parterna har varit involverade i projektet och lärt sig mer om dispergering, stabilitet och formulering. Resultaten har spridits via konferensdeltagande och inom konsortiets ramar. Tack vare goda resultat i projektet har en fortsättningsansökan lämnats in

Upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien har genomförts brett med screening av flera potentiella material. FlexLink har deltagit som slutanvändare, Chalmers Tekniska Högskola har varit kunskapsnavet kring grafen och funktionaliserring, Smart High-Tech AB (SHT) har stått för material och ANS för formulering av beläggningar. Varje arbetspaket har haft en tydlig utnämnd huvudansvarig och deltagarna har på varje möte presenterat resultat. Kommunikationen mellan de olika parterna har varit tät och dialogen öppen genom hela arbetet. Konsortiet har fungerat väl och vi vill fortsätta vårt gemensamma arbete, varför en ny ansökan sänts in.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2018

Diarienummer 2018-01473

Statistik för sidan