Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fullt integrerat och standardiserat brandsläckningssystem med tvåvägskommunikation för bussar och tunga fordon

Diarienummer
Koordinator DAFO BRAND AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 552 479 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att integrera ett traditionellt externt system, brandsläckning, till moderna fordons befintliga seriella kommunikationsystem (via CAN-buss) för att underlätta överförande och presentation av information samt operatörens interaktion med systemet genom ett gemensamt informationsgränssnitt. Projektet har resulterat i en initialt kommersialiserad produkt med tillhörande verktyg såsom programvara för anpassning till kunders system.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har idag resulterat i en produkt som blivit standardiserad hos två tillverkare av tunga fordon samt genomgår integrering hos ytterligare en. Långt gångna samtal förs även om integrering hos busstillverkare, vilket dessutom har resulterat i ett vidareutvecklingsprojekt för att ytterligare förenkla sammanlänkningsprocessen.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt den initiala utvecklingsplanen väl men i vissa fall även gett resultat som varit över förväntan. Tack vare att projektet tidigt fick möjlighet att testa prototypversioner av produkten hos faktiska fordonstillverkare så kunde användarinitierade finjusteringar och produktionsanpassningar genomföras parallellt med övrigt tekniskt utvecklingsaktiviteter. Produkten är nu på väg in i serieproduktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00802

Statistik för sidan