Fullt integrerat och standardiserat brandsläckningssystem med tvåvägskommunikation för bussar och tunga fordon

Diarienummer 2017-00802
Koordinator DAFO BRAND AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 552 479 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Att utveckla ett universellt styrgränssnitt för full integrering av brandsläckningsutrustning med fordons kommunikationsprotokoll.

Förväntade effekter och resultat

I kombination med befintligt släcksystem skapas en fullt integrerat systemlösning som möjliggör enkel inmontering direkt i fabrik till en låg kostnad för kunden. Med en fullständig integration mot övriga fordonssystem så görs släcksystemet mer intelligent och kan ge tidig information för att möjliggöra förebyggande åtgärder istället för att bara slå larm vid fullt utvecklad brand. Detta ger en bra positionering inför framtida teknikutveckling där införandet av el-/hybriddrift medför nya och separerade brandrisker.

Planerat upplägg och genomförande

- I samråd med nyckelkunder och användare fastställa kravspecifikation. - Utvärdera olika alternativa tekniklösningar. - Val av tekniklösning och skapande av prototyp. -. Implementera den framtagna lösningen i operationell miljö i samråd med tillverkare och brukare. - Utvärdera erfarenheterna från fältförsöken och fastställa förbättringsområden för att optimera produkten. Anpassning mot övriga krav inom fordonsindustrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.